Hoppa till sidans innehåll

Stödet till Svenska Squashförbundet


SF-Stödet


Sedan några år tillbaka har Riksföbundet annammat en ny modell för SF-stödet. dvs statsbidraget.

 

Inledning

Årligen fördelar Riksidrottsförbundet (RF) ett statligt stöd till idrotten, sk SF-STÖD. I Sverige finns det 70 SF varav Squash är ett. Under 2015 var total bidragssumma från RF till SF 330 MSEK. Stödet baseras på inlämnade uppgifter till Riksidrottsförbundet (RF).

Vid RF-stämman 2011 beslutades att godkänna en ny bidragsmodell för SF-stödet som gäller för fördelningen av SF-stödet från och med 2012. Tidigare redovisade varje SF manuellt till RF. Enligt den nya modellen måste all redovisning av t.ex. medlemmar och utbildning ske via IdrottOnline. IdrottOnline är en webbplattform som är utvecklad av RF och varje förening har en egen IdrottOnline sida där alla medlemmar, utbildningstimmar mm ska registreras.

 

Principer för nya bidragsmodellen

Av den totala bidragssumman avsätts 10 procent till stimulansbidrag vars syfte är att stimulera och utveckla olika verksamhetsområden inom ”Idrotten vill” och kvalitetssäkra bidragsmodellen. Återstående 90 procent benämns fördelningssumma och är oerhört viktig då den är påverkbar.

  

90% - Fördelningssumma

10%

Basbidrag

Storleksbidrag

Verksamhetsbidrag

Stimulansbidrag

15%

15%

70%

Lika mellan SF

Aktiv medlem

Lokalt aktivitets bidrag (LOK)

Utbildning

Elit

1/3

1/3

1/3

 

  • Basbidrag:

Två tredjedelar av basbidraget fördelas lika mellan alla SF och en tredjedel fördelas lika bland SF med mer än 25 medlemsföreningar. Då squash har 50 st medlemsföreningar får vi maximalt basbidrag.

  • Storleksbidrag: OBS! PÅVERKBART

Fördelas som procentandel till varje SF i förhållande till totala antalet medlemmar som registrerats i Idrott Online föregående år. Med medlem ”aktiv i idrott” menas utövare, aktivitets- och organisationsledare samt funktionärer som deltagit minst en gång per år i någon av föreningens aktiviteter

  • Verksamhetsbidrag: OBS! PÅVERKBART 

Utgör 70 procent av fördelningssumman och delas lika på nedanstående tre delar.

 

1) LOK-stödsdel: procent av totalt LOK-stöd som utbetalats till föreningarna föregående år

( för mer info vg se https://www.rf.se/Ekonomi--Bidrag/LOK-stod/)

2) Utbildningsdel: Egna föreningsutbildningar som skall redovisas i IdrottOnline samt utbildning via SISU (idrottsrörelsens studie förbund som stöttar SF och enskilda idrottsföreningar med all form av idrottsutbildning)

 

3) Elitdel: procent av landslagsstöd vilket baseras på internationell framgång

 

Squashen förlorare i nya bidragsmodellen

Squashen är tyvärr en av förlorarna i nya bidragsmodellen pga att vi tappat i redovisning mellan manuell och Online registrering och att vi jämfört med andra SF har färre utbildningar samt utebliven registrering av genomförda utbildningar. Vi har tyvärr inte heller tillräckligt med internationella framgångar.

 

Vad kan vi tillsammans i Squash Sverige göra?

  • Sprida informationen till alla föreningar i Squashförbundet att SF-stödet helt kommer att baseras på de uppgifter som kan hämtas från IdrottOnline när det gäller antal medlemsföreningar, antal medlemmar ”aktiva i idrott” och antal utbildningstimmar som genomförs och rapporteras i IdrottOnline.
  • Att sprida information om att SF stödet beror av hur mycket LOK-stöd som squashföreningarna söker, vilket innebär att både föreningar och förbund kommer att bli vinnare om vi alla hjälps åt att Online-registrera.

 

Länk från RF för mer detaljerad beskrivning av SF-stödet

http://www.svenskidrott.se/Ekonomisktstod/SF-stod/

Uppdaterad: 24 MAJ 2018 22:51 Skribent: Thomas Troedsson

      Instagram 

Svenska tävlingar

seriespel


Framåt för fler i rörelse

 

Joma transparent

Dunlop transparent

logo3498750_lg

   

 

 

         Idrottslyftet       

 

Postadress:
Svenska Squashförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
100 61 Stockholm

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info

.

 

 

 

 

.