Hoppa till sidans innehåll

Varför vara med i Squashförbundet?


Svenska Squashförbundet har ett 50-tal medlemsföreningar runt om i Sverige. Genom medlemskapet stöder man squashsporten i Sverige och har dessutom en hel del förmåner.

Rösträtt
Alla medlemsföreningar kan göra sin röst hörd vid förbundets Årsmöte. Alla föreningar har rätt att skicka ombud till det Special Distriktsförbund - SDF - som man tillhör geografiskt. Squashen har fyra sådana; Sydsvenska, Västsvenska, Östsvenska och Norrland. 

Alla föreningar, som den 30 juni har fullgjort sina stadgeenliga skyldigheter har rätt att delta på förbundsmöten och alla föreningar har en röst.
Dessutom har de föreningar som har fler än 150 medlemmar har ytterligare en röst - dvs två (2) sammanlagt. Av dessa föreningar har de tre föreningar som har flest röster har ytterligare en (1) röst, dvs tre (3)

Delta i Tävlingar och seriespel
Alla medlemsföreningar kan delta med lag i det nationella och ev regionala seriesystemet. Föreningens medlemmar kan även lösa tävlingslicens och delta i tävlingar, både nationellet och internationellt.

Delta på utbildningar genom Squashförbundet och SISU
Alla medlemsföreningra kan skicka medlemmar till tex tränar, ledare, regel och domarkurser mm. Dessa genomförs av Squashförbundet eller SISU

Förenings försäkring
Alla medlemsföreningar i Squashförbundet omfattas av  ”RF Föreningsförsäkring Bas” som är tecknad i Folksam och betald av RF. Folksam rekommenderar alla föreningar med aktiv verksamhet att komplettera försäkringen för att omfatta till exempel byggnader, material och teknisk utrustning. Gå in på Folksams webbplats för mer information.

Licensförsäkring
Alla aktiva som löst tävlingslicens via sin förening omfattas av en olycksfallsförsäkring som Svenska Squash förbundet tecknat med Svedea:

http://www.squash.se/forbundet/Forsakring/Forsakringaktuellfrom2015-07-01-/

Websida och administrationsverktyg - "Mer idrott - Mindre administration"
RF-anslutna idrottsföreningar får tillgång till IdrottOnline. Det är ett gemensamt verksamhetssystem för svensk idrottsrörelse och basen för all kommunikation och administration mellan medlem, förening och förbund. Föreningen har möjlighet att skapa sin egen webbplats inom IdrottOnline som också används av alla distriktsidrottsförbund och de flesta medlemsförbunden i RF. Det finns dessutom möjlighet till avtal inom IT och Telefoni - Digitala arbetsplatsen

Ekonomiskt stöd
Statligt lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd) kan sökas av varje idrottsförening, ansluten till något av de SF som tillhör RF och som bedriver idrottslig verksamhet för deltagare i åldern 7–25 år. LOK-stödet finns för att stödja föreningsdriven barn- och ungdomsidrott. Ansökan görs via IdrottOnline Klubb och kan göras av ordförande, kassör och/eller LOK-stödsansvarig firmatecknare. Läs mer om LOK-stöd.

Arbetsgivarfrågor
En förening kan behöva fundera på om den som utför arbete åt föreningen gör det som ideell, konsult eller anställd. Om det finns anställda i föreningen är det föreningen som är arbetsgivare. Föreningens styrelse har då ett arbetsgivaransvar och ska ta ansvar ur ett arbetsrättsligt perspektiv. Det innebär att den anställde och/eller den fackliga organisationen kan rikta ekonomiska krav gentemot styrelsen om den till exempel brutit mot någon arbetsrättslig lag.

När en förening anställer någon för första gången ska föreningen anmäla sig som arbetsgivare hos Skatteverket. Som arbetsgivare har man en skyldighet att lämna in uppgifter och betala skatter och avgifter för både verksamheten och de anställda.

Arbetsgivaralliansen är idrottens arbetsgivarorganisation. Gå in på  Arbetsgivaralliansens webbplats för mer information.

Arbetstillstånd för idrottare och tränare
Medborgare i länder utanför EU och som inte omfattas av EES-avtalet måste ha arbetstillstånd för att få bo och arbeta i Sverige. Arbetstillstånd beviljas av Migrationsverket. 
För en person som är medborgare i ett land utanför EU och som ska arbeta som idrottare eller tränare i klubb eller en förening som är medlem i RF gäller specifika regler för arbetstillstånd. Gå in på Migrationsverkets webbplats för mer information.

Skatt och redovisning
För ideella föreningar gäller samma regler som för andra arbetsgivare. Det kan däremot finnas undantag för idrottsföreningar. Skatteverkets webbplats finns samlad information om redovisning av lön, ersättning, arbetsgivaravgift och skatteavdrag för en idrottsförening.

Även ideella föreningar ska följa bokföringslagen – annars riskerar de bestraffning. RF har tagit fram ett stöd för att avlasta föreningarna i detta arbete.

Reseavtal
Anslutna föreningar har möjlighet att nyttja förmånliga priser på båt, flyg och tåg:

  • SAS Sport är tillgängligt för ledare och aktiva medlemmar i idrottsföreningar och under förutsättning att resan är arrangerad av en förening. Föreningen kan använda Squashförbundetskod som kan hittas i en lista på bokningssidan, eller skrivas in manuellt vid bokningen. Koden (CMP) är: SVESCR2
    Boka här:https://www.sas.se/flyg-med-oss/sportbiljetter/

  • BRA Flyg har sportbiljetter till förmånliga priser. Boka via länken nedan: https://www.flygbra.se/erbjudanden/idrott/
  • SJ och idrotten hör ihop. Det handlar om att resa – till tävlingar, läger och matcher men också uppåt genom seriesystem och rankinglistor. SJ kan tillsammans med Riksidrottsförbundet (RF) erbjuda de absolut bästa priserna till er som väljer tåget och SJ. Dessutom är det såväl smidigt och säkert som miljövänligt att resa med tåg. Till SJ:s idrottsresor >>

Ännu fler förmånliga avtal för squashföreningarna finns på länken nedan:

https://www.rf.se/bidragochstod/rabatterochformaner/

 

Uppdaterad: 24 MAJ 2018 22:51 Skribent: Thomas Troedsson
E-post: Adressen Gömd

      Instagram 

Svenska tävlingar

seriespel


Framåt för fler i rörelse

 

Joma transparent

Dunlop transparent

logo3498750_lg

   

 

 

         Idrottslyftet       

 

Postadress:
Svenska Squashförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
100 61 Stockholm

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info

.

 

 

 

 

.